اسکوات دمبل یک‌ ضرب (Dumbbell Squat Snatch)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: پیشرفته دستورالعمل ابتدا پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده و پنجه‏‌ها کمی رو به ...

ادامه مطلب

کشش عضله چهار سر در حالت درازکش (Lying Prone Quadriceps)

نوع: کششی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل روی شکم دراز بکشید و شریک تمرینی کنار شما زانو بزند. یکی ا...

ادامه مطلب

اسکوات جانبی با کتل ‌بل (Kettlebell Side Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: مبتدی دستورالعمل ابتدا بایستید؛ سینه را بالا نگه‌داشته و پاها را به‌اندازه عرض...

ادامه مطلب

تراستر با کتل ‌بل (Kettlebell Thruster Progression)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل ابتدا بایستید؛ سینه را بالا نگه‌داشته و پاها را به‌اندازه عرض...

ادامه مطلب

اسکوات از جلو با دمبل پا جمع (Close-Stance Dumbbell Front Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده پاها را با فاصله بسیار کم (چند سانتی‏‌متر) از ه...

ادامه مطلب