حرکت نشر جانب با دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise

نشر جانب با دمبل نشسته (Seated Side Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل یک جفت دمبل برداشته و در انتهای نیمکت صاف نشسته و پاهای خود را بر ...

ادامه مطلب

نشر از جلو با دمبل بالای سر (Standing Dumbbell Straight-Arm Front Delt Raise Above Head)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل دمبل‌ها را در مقابل ران‌های خود نگه‌داشته و کف دست‌ها باید به سمت ...

ادامه مطلب

حرکت پرس فشاری با هالتر Push Press

پرس سرشانه فشاری با هالتر (Push Press)

نوع: وزنه‌برداری المپیک ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: حرفه‌ای دستورالعمل حالت آغازین: از تکنیک لیفتینگ زمین تا سرشانه که در...

ادامه مطلب

پرس سرشانه با هالتر از جلو و پشت تناوبی نشسته (Bradford/Rocky Presses)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت بانام‌های پرس بردفورد (Bradford Press)، پرس راکی (Rocky Press)، پرس سرش...

ادامه مطلب

بهترین مکمل‌ها برای ایجاد ماهیچه

با استفاده از این محصولات می‌توانید در مدت‌زمان کوتاه حجم ماهیچه‌های خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهید. افزایش سریع حجم ماهیچه‌ها ...

ادامه مطلب

زیر بغل هالتر خم به سمت سینه برای سرشانه (Barbell Rear Delt Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت بانام پارویی هالتر با آرنج‌ها به سمت بیرون (Elbows Out Barbell Row) نیز...

ادامه مطلب