آیا تمرین خصوصی بیش‌ از حد خصوصی است؟

من به مدت 18 سال است که به حرفه مربیگری خصوصی مشغول هستم. ازآن‌جایی‌که روندهای تناسب‌اندام در حال تغییر بوده و همه افراد اهداف متفا...

ادامه مطلب

پرس سرشانه با کتل بل تناوبی (Alternating Kettlebell Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: مبتدی این حرکت بانام‌های پرس سرشانه با کتل بل (Kettlebell Shoulder Press) و پرس ...

ادامه مطلب

بالاتنه خود را با استفاده از این تمرینات باز و متناسب سازید

بیایید شروع کنیم برای شروع این تمرین، ضروری است در ابتدا از تمرینات کششی برای نرمش استفاده کرده و سپس 30 ثانیه پرش داشته باشید تا خون...

ادامه مطلب

بلند شدن ترکی مدل اسکوات ((Kettlebell Turkish Get-Up (Squat style)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط دستورالعمل به پشت بر روی زمین دراز کشیده و یک کتل بل را با باز کردن آر...

ادامه مطلب

نشر از جلو دمبل روی نیمکت شیب دار (Front Incline Dumbbell Raise)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل شیب نیمکت را بر روی 30 الی 60 درجه تنظیم کرده و با گرفتن یک د...

ادامه مطلب

پرس سرشانه با هالتر از پشت (Snatch-Grip Behind-The-Neck Overhead Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل وزنه‌ها را بر روی هالتر قرار داده و میله را در ارتفاع سینه ب...

ادامه مطلب

شنا ایستاده بر روی دست‌ها (Handstand Push-Ups)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: بدن سطح: حرفه‌ای دستورالعمل در مقابل دیوار بایستید به‌گونه‌ای که پشت شما به سمت دیوار با...

ادامه مطلب

پرس سرشانه از جلو و پشت با هالتر تناوبی (Standing Bradford Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی وزنه‌ها را بر روی میله قرار داده و آن را در ارتفاع سرشانه تنظیم کنید. د...

ادامه مطلب

تغذیه‌ای که منجر به تقویت عملکرد تمام متابولیسم‌ها می‌گردد

تمرین منظم و مداوم برای برخی افراد به پیشرفت قابل‌توجه و فوری تبدیل می‌شود. سایر افراد، دیر یا زود بدین نتیجه می‌رسند که برخی اوقات د...

ادامه مطلب