نشر خم با دمبل سر روی نیمکت شیب‌دار (Bent Over Dumbbell Rear Delt Raise With Head On Bench)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت بانام نشر خم با دمبل سر روی نیمکت برای بالا بردن دلتوئید پشتی (Bent-Over...

ادامه مطلب

اسکوات و پرس سرشانه ترکیبی با کتل بل (Kettlebell Thruster)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط دو کتل بل را بر روی سرشانه‌های خود کلین کنید. این امر را با کشش پاها و...

ادامه مطلب

پرس سرشانه فشاری تک دست با کتل بل (One-Arm Kettlebell Push Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط بانام‌های پرس سرشانه با فشار پا تک دست با کتل بل و پرس فشاری (Push Press) نیز خ...

ادامه مطلب

قایقی با طناب به سمت صورت (Low Pulley Row To Neck)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت بانام فیس پول (Face Pull) نیز خوانده می‌شود. دستورالعمل بر رو...

ادامه مطلب

چرا 10×3 برای افزایش قدرت و اندازه مناسب است؟

چارلز استالی، مربی برتر Breaking Muscle می‌گوید: "یکی از مواردی که من همواره در حین انجام تمرینات در ذهن داشتم، انجام روندی مخالف با ...

ادامه مطلب

پرس سرشانه با سیم‌کش نشسته (Seated Cable Shoulder Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت بانام پرس سرشانه حرکت آزاد (Freemotion Shoulder Press) نیز خوانده...

ادامه مطلب

مکمل‌های مولتی‌ویتامین ـ معدنی

آمریکایی‌ها از اوایل دهه 1940 از مکمل‌های مولتی‌ویتامین و مواد معدنی استفاده می‌کردند. این دسته از مکمل‌های رژیمی هم‌چنان از محبوبیت ...

ادامه مطلب

کلین سریع تک دست با کتل بل (One-Arm Kettlebell Clean and Jerk)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط بانام کلین کتل بل و جرک (Kettlebell Clean and Jerk) نیز خوانده می‌شود. دستورالع...

ادامه مطلب