چرخش خارجی بازو با دمبل روی نیمکت (External Rotation)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل به پهلو بر روی نیمکت صاف دراز کشیده و در یکدست خود دمبل را نگ...

ادامه مطلب

نشر خم با دمبل روی نیمکت شیب‌دار (Dumbbell Lying Rear Lateral Raise)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط بانام فلای معکوس با دمبل (Reverse Dumbbell Fly) یا نشر دلتوئید پشتی (Rear De...

ادامه مطلب

چرخش داخلی بازو سیم‌کش نشسته (Cable Internal Rotation)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل در کنار قرقره‌ای با ارتفاع پایین نشسته و یکی از دسته‌های سی...

ادامه مطلب

نشر پشت با دمبل روی نیمکت صاف (Lying Rear Delt Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل یک دمبل را در هر دست گرفته و روبه‌جلو بر روی یک نیمکت صاف دراز بکش...

ادامه مطلب

سرعت را تغییر دهید!

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 12 دقیقه تغییر سرعت تمرینات می‌تواند منجر به پیشرفت‌های چشمگیری در قدرت شما گردد. اگر توپ ورز...

ادامه مطلب

بلند شدن ترکی مدل لانج (Kettlebell Turkish Get-Up – Lunge style)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط دستورالعمل به پشت بر روی زمین دراز کشیده و یک کتل بل را با باز کردن آرنج‌ها...

ادامه مطلب

پارویی با دمبل به سمت سینه برای سرشانه (Dumbbell Rear Delt Row)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل: حرکت را در حالت ایستاده و با گرفتن یک دمبل در هر دست آغاز کن...

ادامه مطلب

35 نکته ساده برای کاهش سریع وزن!

در آشپزخانه به‌تناسب اندام برسید 01.از آشپزخانه شروع کنید شما ممکن است سعی کنید عادت‌های بد خود را کنار بگذارید، اما چرا باید خودتان ...

ادامه مطلب