20 ترفند تناسب‌اندام و سبک زندگی برای افرادی که ساعت‌های طولانی کار می‌کنند

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 5 دقیقه دستیابی به تناسب‌اندام آسان نیست، اما اگر در طول هفته 50 ساعت کارکنید، نمی‌توانید به ت...

ادامه مطلب

نشر جلو با هالتر بالای سر (Standing Front Barbell Raise Over Head)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، در حالت ایستاده قرارگرفته و یک هالتر را دست بگیری...

ادامه مطلب

پرس سرشانه از پشت با هالتر ایستاده (Standing Barbell Press Behind Neck)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: متوسط این حرکت بانام‌های پرس پشت گردن (Behind Neck Press) یا پرس بالای سر (Overhead Pr...

ادامه مطلب

کول اسمیت تک دست (Smith Machine One-Arm Upright Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دستگاه سطح: مبتدی دستورالعمل میله را در ارتفاع ران نگه‌داشته و وزنه مناسبی بر روی آن قرار دهی...

ادامه مطلب

7 رویدادی که در پی انجام تمرینات گروهی بادی پامپ رخ می‌دهند

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 8 دقیقه آن‌ها همه‌جا هستند. شما آن‌ها را در کنار ساحل یا در شهر زمانی که گرمای هوا باعث شده اس...

ادامه مطلب

پرس سرشانه باکش بدنسازی (Shoulder Press – With Bands)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کش بدنسازی سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، بر روی یک کش بدنسازی بایستید. دو انتهای کش را در ...

ادامه مطلب

حرکت پرس سرشانه الاکلنگی See-Saw Press

پرس سرشانه کمانی متناوب (Alternating Side Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط این حرکت بانام پرس الاکلنگی (See-Saw Press) نیز خوانده می‌شود. دستورالعمل ...

ادامه مطلب

کول با دمبل تک دست (Dumbbell One-Arm Upright Row)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل دمبل را در دست گرفته و صاف بایستید. دست‌های خود را در مقابل ب...

ادامه مطلب

پرس بالا سینه با دمبل روی نیمکت شیب‌دار‌ برای سرشانه (Dumbbell Incline Shoulder Raise)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل بر روی نیمکت شیب‌دار نشسته و در هر دست خود یک دمبل نگه‌دارید....

ادامه مطلب

پرس سرشانه فشاری با کتل بل (Double Kettlebell Push Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط دستورالعمل دو کتل بل را به سرشانه‌های خود کلین کنید. چند سانت اسکوات کرده...

ادامه مطلب

چرا باید بادی پامپ را امتحان کنید

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 3 دقیقه بادی پامپ میلز یکی از تمرینات محبوب برای طرفداران تناسب‌اندام است. ازآنجایی‌که بادی پا...

ادامه مطلب