سرشانه نشر جلو با دمبل (Front Two-Dumbbell Raise)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل دو دمبل را در دست گرفته و نیم‌تنه خود را صاف نگه‌داشته و د...

ادامه مطلب

پرس سرشانه از جلو با اسمیت (Smith Machine Overhead Shoulder Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، یک نیمکت صاف (ترجیحاً دارای تکیه‌گاه پشتی)...

ادامه مطلب

پرس سرشانه با دمبل تناوبی (Standing Alternating Dumbbell Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرار گرفته و یک دمبل در هر یک از دستهای خود ن...

ادامه مطلب

اکتومورف‌ها چگونه می‌توانند وزن خود را با تمرینات و رژیم‌ غذایی مناسب افزایش دهند؟

روش افزایش وزن هنریک می‌توانم درک کنم چرا شخصی ممکن است بخواهد وزن خود را افزایش دهد زیرا افزایش وزن اولین هدفی بود که در هنگام آغاز ...

ادامه مطلب