پرس سرشانه نظامی با کتل بل (Two-Arm Kettlebell Military Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط دستورالعمل دو کتل بل را به روش کلین بر روی سرشانه‌های خود قرار دهید. کتل بل...

ادامه مطلب

نشر جلو با هالتر دست صاف روی نیمکت شیب‌دار (Straight Raises on Incline Bench)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل میله‌ای را پشت نیمکت بالا سینه بر روی زمین قرار دهید. روبه‌جلو ...

ادامه مطلب

لاکتیک اسید: کلید متابولیسم

بیایید در ابتدا به بررسی لاکتیک اسید بپردازیم: زمانی که بدن شما تمرین می‌کند، ترجیح می‌دهد انرژی خود را از فعالیت هوازی (اکسیژن) در...

ادامه مطلب

مکمل‌های پروتئینی میان وعده نیستند

این ایده که مصرف پروتئین قبل و بعد از تمرین منجر به افزایش قدرت یا رشد ماهیچه می‌شود، موضوع بحث بوده است. مطالعه‌ای درزمینهٔ زمان‌بند...

ادامه مطلب

نشر خم تک دست با دمبل روی نیمکت شیب‌دار (Dumbbell Lying One-Arm Rear Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط بانام‌های فلای معکوس با دمبل (Dumbbell Reverse Fly) و بالا بردن دلتوئید پشتی با د...

ادامه مطلب

حرکت پرس سرشانه دمبل تک دست One-Arm Dumbbell Overhead Press

پرس سرشانه با دمبل تک دست (Dumbbell One-Arm Shoulder Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط بانام پرس دمبل تک دست (Single Dumbbell Press) نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل ...

ادامه مطلب

تمریناتی برای کاهش چربی بعد از 40 سالگی

برای بسیاری از افرادی که بیش از 40 سال دارند، کاهش چربی به معنای استفاده از قرص، پودر یا نوشداروهای مختلف است. اما چرا هیچ‌کس استفاده...

ادامه مطلب