حرکت هالتر یک ضرب از میان بدن Hang Snatch

حرکت هالتر یک ضرب از میان بدن – Hang Snatch

حرکت هالتر یک ضرب از میان بدن - Hang Snatch یکی از تمرینات وزنه‌برداری المپیک است. این تمرین در سطح متوسط بوده و مناسب تقویت عضلات پشت ...

ادامه مطلب

حرکت پرش روی جعبه به سمت جلو Front Box Jump

حرکت پرش روی جعبه به سمت جلو – Front Box Jump

حرکت پرش روی جعبه به سمت جلو - Front Box Jump با وزن بدن و سایر ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین پلایومتریک در سطح مبتدی بوده و مناس...

ادامه مطلب

حرکت سلام ژاپنی با کش به همراه کشش Band Good Morning (Pull Through)

حرکت سلام ژاپنی با کش به همراه کشش – Band Good Morning (Pull Through)

حرکت سلام ژاپنی با کش به همراه کشش - Band Good Morning (Pull Through) با کش ورزشی انجام می‌شود. این تمرین در سطح مبتدی بوده و مناسب تقو...

ادامه مطلب

حرکت ددلیفت رومانیایی با کتل بل Romanian Deadlift with Kettlebell

حرکت ددلیفت رومانیایی با کتل بل – Romanian Deadlift with Kettlebell

حرکت ددلیفت رومانیایی با کتل بل - Romanian Deadlift with Kettlebell در سطح مبتدی است. این تمرین قدرتی مناسب تقویت عضلات همسترینگ یا پشت...

ادامه مطلب

حرکت ددلیفت سومو با زنجیر Sumo Deadlift with Chains

حرکت ددلیفت سومو با زنجیر – Sumo Deadlift with Chains

حرکت ددلیفت سومو با زنجیر - Sumo Deadlift with Chains یکی از تمرینات پاورلیفتینگ در سطح مبتدی است. این تمرین مخصوص تقویت عضلات پشت ران ...

ادامه مطلب

حرکت سلام ژاپنی با کش Band Good Morning

حرکت سلام ژاپنی با کش – Band Good Morning

حرکت سلام ژاپنی با کش - Band Good Morning  یکی از تمرینات پاورلیفتینگ در سطح متوسط است. این تمرین مخصوص تقویت عضلات پشت ران یا همسترینگ...

ادامه مطلب

حرکت درجا زدن سریع و به حالت شنا رفتن Football Up Down

حرکت درجا زدن سریع و به حالت شنا رفتن – Football Up Down

حرکت درجا زدن سریع و به حالت شنا رفتن - Football Up Down با وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین در سطح مبتدی بوده و مناسب تقویت عضلات چهار ...

ادامه مطلب

حرکت اسکوات پا باز با هالتر Wide Stance Barbell Squat

حرکت اسکوات پا باز با هالتر – Wide Stance Barbell Squat

حرکت اسکوات پا باز با هالتر - Wide Stance Barbell Squat یا سومو اسکوات با هالتر از پشت حرکتی از نوع قدرتی با استفاده از هالتر می‌باشد...

ادامه مطلب

حرکت ضربه به باسن Butt Kicks

حرکت ضربه به باسن – Butt Kicks

حرکت ضربه به باسن - Butt Kicks حرکتی از نوع کاردیو (تمرینات هوازی) با وزن بدن می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی مبتدی بوده و عضلات چهار سر...

ادامه مطلب

حرکت راه رفتن روی تردمیل Walking on Treadmill

حرکت راه رفتن روی تردمیل – Walking on Treadmill

حرکت راه رفتن روی تردمیل - Walking on Treadmill حرکتی از نوع کاردیو (تمرینات هوازی) با استفاده از دستگاه می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی...

ادامه مطلب

حرکت دوچرخه ثابت نشسته Recumbent Bike

حرکت دوچرخه ثابت نشسته – Recumbent Bike

حرکت دوچرخه ثابت نشسته - Recumbent Bike حرکتی از نوع تمرینات هوازی یا کاردیو با استفاده از دستگاه می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی مبتدی ...

ادامه مطلب