حرکت بلند کردن سنگ اطلس Atlas Stones

حرکت بلند کردن سنگ اطلس – Atlas Stones

حرکت بلند کردن سنگ اطلس - Atlas Stones حرکتی از نوع قوی‌ترین مردان (مردان آهنین) با استفاده از سایر ابزار ورزشی می‌باشد. سطح این تمری...

ادامه مطلب

حرکت بالا و پایین پریدن روی جعبه Box Jump Multiple Response

حرکت بالا و پایین پریدن روی جعبه – Box Jump Multiple Response

حرکت بالا و پایین پریدن روی جعبه - Box Jump Multiple Response حرکتی از نوع پلایومتریک با سایر ابزار ورزشی می‌باشد. سطح این تمرین ورزش...

ادامه مطلب

زیر بغل پارویی معلق با کش تمرینی

حرکت زیر بغل پارویی معلق با کش تمرینی – Inverted Row with Straps

حرکت زیر بغل پارویی معلق با کش تمرینی - Inverted Row with Straps حرکتی از نوع قدرتی با سایر ابزار ورزشی می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی ...

ادامه مطلب

اسکوات روی جعبه تک پا (Single-Leg Squat To Box)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل نیمکت یا جعبه‏‌ای را انتخاب کنید که وقتی روی آن می‌‏نشینید زانوه...

ادامه مطلب

لانگ راه رفتنی با وزنه بالای سر‌ (Walking Lunge With Overhead Weight)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل صفحه وزنه‏‌ای را انتخاب کنید که بتوانید حداقل به مدت 30 ثانیه آن...

ادامه مطلب

پرش جانبی از روی موانع با یک پا (Single-Leg Lateral Hop)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل کنار قندیل یا مانع بایستید. برای قرار گرفتن در وضعیت شروع،...

ادامه مطلب