زیر بغل پارویی معلق با کش تمرینی

حرکت زیر بغل پارویی معلق با کش تمرینی – Inverted Row with Straps

حرکت زیر بغل پارویی معلق با کش تمرینی - Inverted Row with Straps حرکتی از نوع قدرتی با سایر ابزار ورزشی می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی ...

ادامه مطلب

اسکوات روی جعبه تک پا (Single-Leg Squat To Box)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل نیمکت یا جعبه‏‌ای را انتخاب کنید که وقتی روی آن می‌‏نشینید زانوه...

ادامه مطلب

لانگ راه رفتنی با وزنه بالای سر‌ (Walking Lunge With Overhead Weight)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل صفحه وزنه‏‌ای را انتخاب کنید که بتوانید حداقل به مدت 30 ثانیه آن...

ادامه مطلب

پرش جانبی از روی موانع با یک پا (Single-Leg Lateral Hop)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل کنار قندیل یا مانع بایستید. برای قرار گرفتن در وضعیت شروع،...

ادامه مطلب

طناب زدن دوبل (Double Under)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط  دستورالعمل بایستید و دسته‌های طناب را با هر دو دست بگیرید؛ پاها را جلوی ...

ادامه مطلب