حرکت پرش روی جعبه به سمت جلو Front Box Jump

حرکت پرش روی جعبه به سمت جلو – Front Box Jump

حرکت پرش روی جعبه به سمت جلو - Front Box Jump با وزن بدن و سایر ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین پلایومتریک در سطح مبتدی بوده و مناس...

ادامه مطلب

زیر بغل پارویی معلق با کش تمرینی

حرکت زیر بغل پارویی معلق با کش تمرینی – Inverted Row with Straps

حرکت زیر بغل پارویی معلق با کش تمرینی - Inverted Row with Straps حرکتی از نوع قدرتی با سایر ابزار ورزشی می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی...

ادامه مطلب