هر آنچه از کورکومین باید بدانید!

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 11 دقیقه    در صنعت تناسب‌‌اندام هرروز مکمل‌‌های جادویی تولید می‌‌شوند. روزانه شاهد برندهای مختلف...

ادامه مطلب

حرکت زیر بغل تی بار T-Bar row

زیر بغل تی بار (T-Bar Row)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: دستگاه سطح: متوسط تشریح حرکت: وزنه مناسب را به دستگاه اضافه کنید و در کنار آن بایس...

ادامه مطلب

زیر بغل با کتل بل تناوبی (Alternating Renegade Row)

نوع: قدرتی عضله هدف: میانی پشت (زیر بغل) ابزار: کتل بل سطح: پیشرفته تشریح حرکت: این حرکت با نام‌های (Commando Row)، (Renegade Row)، ...

ادامه مطلب

افزایش انگیزه تمرین صبحگاهی

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 2 دقیقه    آیا به قطع کردن زنگ بیدارباش و ادامه خواب عادت دارید؟ همه افراد نمی‌‌توانند صبح زود...

ادامه مطلب

زیر بغل هالتر تک دست (One-Arm Long Bar Row)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت با نام زیر بغل تی بار تک دست (One-Arm T-Bar Row) نیز شناخته...

ادامه مطلب

بلند کردن باسن با زانوهای خمیده (کرانچ معکوس) (Bent-Knee Hip Raise)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی این حرکت با نام reverse crunch نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل صاف روی زمین درا...

ادامه مطلب

انسولین

رزوراتول و حساسیت نسبت به انسولین

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 1 دقیقه    رزوراتول یک پلی‌‌فنول با ماهیت آنتی‌‌اکسیدانی و ضدالتهابی است. این ماده به دلیل تأ...

ادامه مطلب

بالا و پایین بردن باسن (Butt-Ups)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل آرنج‌ها و ساعد را روی زمین قرار داده و در وضعیتی مشابه شنا قرار بگی...

ادامه مطلب

شکم غلتک با هالتر از روی میز (Barbell Rollout from Bench)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل هالتر را روی زمین و نزدیک میز قرار دهید. با هر دو پا روی میز زانوزده ...

ادامه مطلب

آسیاب بادی با کتل ‌بل (Advanced Kettlebell Windmill)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل کتل‌بل را با یکدست بلند کرده و بالای سر ببرید. کتل‌بل را همواره ثا...

ادامه مطلب

حرکت وودچاپ با سیم‌کش Standing Cable Wood Chop

شکم سیم کش ایستاده (هیزم ‌شکن) (Standing Cable Wood Chop)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل دسته استاندارد را به دستگاه سیم‌کش متصل کرده و قرقره دستگاه را در با...

ادامه مطلب

کرانچ معکوس با سیم کش (Cable Reverse Crunch)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل مچ‌بند را به قرقره پایینی دستگاه سیم‌کش متصل کرده و زیرانداز را در م...

ادامه مطلب