زیر بغل هالتر منحنی خوابیده (Lying Cambered Barbell Row)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار هالتر  سطح: مبتدی تشریح حرکت: یک هالتر منحنی شکل را زیر میز تخت قرار دهید. با شکم...

ادامه مطلب

بارفیکس تک دست (One Arm Chin-Up)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: وزن بدن سطح: پیشرفته تشریح حرکت: برای شروع، یک حوله را دور میله بارفیکس بپیچید. ...

ادامه مطلب

زیر بغل کتل بل تک دست (One-Arm Kettlebell Row)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط این حرکت با نام Bent Over Row نیر شناخته می‌شود. تشریح حرکت: یک...

ادامه مطلب

آیا غذاها می‌‌توانند انرژیتان را کاهش دهند؟

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 3 دقیقه   غذاها منبع انرژی هستند، اما ..... غذایی که می‌‌خورید انرژی شما را تأمین می‌‌کند. اما تأ...

ادامه مطلب

زیر بغل دمبل جفت خم با کف دست (Bent Over Two-Dumbbell Row With Palms In)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با نام های (bent-over row) و (neutral grip dumbbell row) نیز...

ادامه مطلب

اسکن بدن یا بدن آگاهی چیست؟

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 3 دقیقه   مراقبت از بدن و آگاهی از شرایط آن در جامعه پرمشغله امروز مشاغل پرفشار، درخواست‌‌های ...

ادامه مطلب

تی بار هالتر تک دست (Bent Over One-Arm Long Bar Row)

نوع: قدرتی عضله هدف: میانی پشت (زیر بغل) ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت با نام‌های (Bent-Over One Arm T-Bar Row) و (Single-Arm Row)...

ادامه مطلب

بارفیکس برعکس (Bodyweight Mid Row)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: وزن بدن سطح: متوسط تشریح حرکت: دست‌ها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده و میله بارفیکس...

ادامه مطلب

روش‌های ساده کاهش درد کمر

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 2 دقیقه   بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهند که بسیاری از افراد حداقل یک‌بار در زندگی خود درد بخش تحتانی ...

ادامه مطلب

شراگ با دمبل روی میز شیب‌ دار (Middle Back Shrug)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: دمبل سطح: متوسط این حرکت با نام Scapular Retraction نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت: ...

ادامه مطلب

زیر بغل دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Incline Row)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با نام Chest-supported Dumbbell Row نیز خوانده می‌شود. تشری...

ادامه مطلب