عبور دادن کتل ‌بل از بین پاها (Kettlebell Pass Between The Legs)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل یک کتل‌ بل را بین پاها گذاشته و راحت بایستید. درحالی‌که کمر را صاف ن...

ادامه مطلب

حرکت فیله کمر خوابیده Lower Back Curl

کشش فیله کمر (Lower Back Curl)

نوع: کششی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل رو به زمین دراز بکشید و دست‌‏ها را کنار بدن نگه‌دارید. اکنون در وضعیت...

ادامه مطلب