مسدود کننده های کربوهیدرات چیست؟

مسدود کننده‌های کربوهیدرات را مسدودکننده‌های نشاسته نیز می‌نامند که از روش کربوهیدرات کم برای رژیم غذایی استفاده می‌کنند. بسیاری از م...

ادامه مطلب

مکمل شکلات پروتئین بار و شکلات انرژی زا چیست؟

  شکلات پروتئین بار چیست؟ Nutrition Bars دسته‌ای از محصولات هستند که به عنوان جایگزین وعده غذایی توسط ورزشکاران و افرادی که به ط...

ادامه مطلب

BCAA (آمینو اسیدهای شاخه‌دار) چیست؟

BCAA (آمینو اسیدهای شاخه‌دار) چیست؟ آمینواسیدهای شاخه‌دار به طور عامیانه BCAA نامیده می‌شوند. آن‌ها آمینو اسیدهای ضروری لوسین، ایزولو...

ادامه مطلب