دراز و نشست با کش تمرینی (Weighted Sit-Ups – With Bands)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: کش ورزشی سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، کش تمرینی را دور قسمت ابتدایی میز شیب‌دار قرار دهید. دست...

ادامه مطلب

رژیم غذایی و کاهش وزن با نوشیدنی‌‌ های پروتئینی

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 3 دقیقه   نوشیدنی‌‌های پروتئینی برای کاهش وزن با به حداقل رساندن مصرف کالری و ایجاد حس سیری طراحی‌...

ادامه مطلب

حرکت لمس پاشنه -Heel Touch

لمس پاشنه پا تناوبی (Alternate Heel Touchers)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل روی زمین دراز بکشید. زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین و بافاص...

ادامه مطلب

پرس پالوف همراه با چرخش (Pallof Press With Rotation)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل دسته استاندارد را به دستگاه سیم‌کش متصل کرده و ارتفاع آن را هم‌سطح با...

ادامه مطلب

5 اشتباه در حرکت پرس سینه

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 3 دقیقه   پرس سینه حرکتی فوق‌‌العاده است... اما ضروری است که با فرم صحیح انجام شود. از اشتباهاتی ک...

ادامه مطلب

کرانچ پهلو روی زمین (Oblique Crunches – On The Floor)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل به پهلوی راست، روی زمین دراز کشیده و پاها را روی هم قرار دهید. زانوه...

ادامه مطلب

دراز و نشست قورباغه‌ای (Frog Sit-Ups)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: متوسط دستورالعمل به پشت، روی زمین یا زیرانداز ورزشی دراز کشیده و پاها را در مقابل خود...

ادامه مطلب

کرانچ معکوس معلق (Suspended Reverse Crunch)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل بندهای تمرینی را در محلی مناسب محکم کنید. دسته‌های بند باید در فاصله 30...

ادامه مطلب

تمرینات برتر برای تقویت عضلات پا

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 7 دقیقه   این حرکات را یاد بگیرید تا حجم و اندازه عضلات سرینی، چهار سر و همسترینگ را افزایش دهی...

ادامه مطلب