جلو ‌بازو هالتر خمیده دست جمع (Close-Grip EZ Bar Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: هالتر EZ سطح: مبتدی تشریح حرکت هالتر خمیده را از قسمت داخلی آن گرفته و صاف بایستید...

ادامه مطلب

جلو بازو چکشی ضربدری (Cross Body Hammer Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو)  ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: صاف بایستید و یک جفت دمبل را در دست بگیرید. دست‌ها ب...

ادامه مطلب

کرانچ معکوس روی میز شیب‌دار (Decline Reverse Crunch)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی یک میز شیب‌دار به پشت بخوابید و با هر دو دست بالای میز را بگیرید...

ادامه مطلب

زیر بغل لت از جلو دست‌ جمع (Close-Grip Front Lat Pulldown)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: یک میله بلند را به دستگاه لت متصل کرده و پشت آن بنشی...

ادامه مطلب

افزایش حجم در افراد گیاهخوار

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 16 دقیقه    آیا افراد گیاهخوار می‌‌توانند حجم ماهیچه‌‌های خود را افزایش دهند؟ 5 توصیه برای افراد م...

ادامه مطلب

کوبیدن توپ مدیسین بال با یکدست (One-Arm Medicine Ball Slam)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: مدیسن بال (توپ طبی) سطح: مبتدی یکی از پاها را جلوتر از پای دیگر قرار داده و بایستید. مدیسن بال را ...

ادامه مطلب