پرتاب توپ در حالت خمیده (Return Push from Stance)

نوع: پلایومتریک ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: توپ طبی (مدیسین بال) سطح: مبتدی دستورالعمل برای انجام این حرکت به یک حریف تمرینی نیاز دا...

ادامه مطلب

چرخش بازو با صفحه (Plate Shoulder Circle Big To Small Rotation)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرار گرفته و دو صفحه 2.5 کیلوگرمی را در طرفین خود ...

ادامه مطلب

ضربه به شانه تعادلی (Bear Crawl Shoulder Tap)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: بدن سطح: متوسط دستورالعمل خم شوید تا دست‌‌های شما بر روی زمین قرار گرفته و پاهای شما به عرض ب...

ادامه مطلب

ضربه به شانه (Wall Shoulder Tap)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: بدن سطح: متوسط دستورالعمل در حالت شنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوئدی قرار گرفته و پاهای خود را بر روی دیو...

ادامه مطلب

50 باور غلط تناسب اندام

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 30 دقیقه باورهای نادرست متعددی در صنعت تناسب‌‌اندام وجود دارند که به نظر می‌‌رسد قصد از بین رف...

ادامه مطلب

شروع تغذیه: حقایقی در مورد پروتئین، کربوهیدرات و چربی

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 9 دقیقه اگر می‌خواهید بهترین نتیجه ممکن را از یک برنامه تمرینی بگیرید، تغذیه مناسب ضروری است. ...

ادامه مطلب

دویدن درجا تعادلی (Bear Crawl Fire Feet)

نوع: کاردیو ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: بدن سطح: مبتدی دستورالعمل خم شده و دست‌‌های خود را بر روی زمین قرار دهید و پاها را به اندازه...

ادامه مطلب

حرکت مشت زدن (Punches)

نوع: کاردیو ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: بدن سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرار گرفته و پاهای خود را به عرض شانه باز کنید. پا...

ادامه مطلب

افزایش حجم با تمرینات 5×5

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 3 دقیقه تمرینات 5x5 یکی از اصلی‌‌ترین و محبوب‌‌ترین برنامه‌‌های افزایش حجم ماهیچه است که توسط ...

ادامه مطلب

پرتاب توپ طبی (مدیسین بال) به پشت سر و گرفتن مجدد (Medicine Ball Scoop Throw)

نوع: پلایومتریک ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: توپ طبی (مدیسین بال) سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت نیمه‌‌اسکوات قرار گرفته و یک توپ طبی ...

ادامه مطلب

پرس بالاسینه با اسمیت برای سرشانه (Smith Incline Shoulder Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل 1. یک نیمکت شیبدار را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر را در ارتفاعی...

ادامه مطلب