دویدن روی تردمیل (Running, Treadmill)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، روی تردمیل رفته و گزینه موردنظر خود را از فهرست ان...

ادامه مطلب

درجا زدن (Jog In Place)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل ایستاده و پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکنید. دست‌ها را خم ک...

ادامه مطلب

اسکیت سواری (Skating)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط این حرکت با نام Rollerblading نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل اسکیت سواری ف...

ادامه مطلب

دویدن (Trail Running/Walking)‌

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی این حرکت بانام پیاده‌روی تریل (در طبیعت) نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل ...

ادامه مطلب

استپ میل پدالی (Stairmaster)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، روی دستگاه پله قرارگرفته و گزینه مناسب خود را از ف...

ادامه مطلب

الپتیکال (Elliptical Trainer)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، روی دستگاه الپتیکال رفته و گزینه مناسب خود را از ف...

ادامه مطلب

بورپی (Burpee)

  نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: متوسط این حرکت بانام برپی نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل برای شروع، بایستید و...

ادامه مطلب

پارو زدن ثابت (Rowing Stationary)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، روی صندلی دستگاه بنشینید. پاشنه پاها را روی پدال‌ه...

ادامه مطلب

دوچرخه سواری (Bicycling)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، روی دوچرخه نشسته و ارتفاع زین را متناسب با قد خود تن...

ادامه مطلب

پله‌برقی (استپ میل) (Stepmill)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط این حرکت با نام پله ثابت (Stairmaster) نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل بر...

ادامه مطلب

طناب زدن (Rope Jumping)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل انتهای طناب را با هریک از دست‌ها بگیرید. طناب را پشت خود روی ز...

ادامه مطلب

نحوه‌ی انجام تمرینات تردمیل برای افراد مبتدی

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 1 دقیقه   مطالعه‌‌ای که در سپتامبر سال 2012 در مجله فیزیولوژی کاربردی منتشر شد نشان داد که تمری...

ادامه مطلب