فیله کمر روی نیمکت صاف (Hyperextensions With No Hyperextension Bench)

نوع: قدرتی عضله هدف: بخش تحتانی پشت ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل از یار تمرینی بخواهید که پاهای شما را نگه دارد. بر روی نی...

ادامه مطلب

کشش پشت در حالت نشسته (Seated Back Extension)

نوع: قدرتی عضله هدف: بخش تحتانی پشت ابزار: دستگاه سطح: مبتدی دستورالعمل دستگاه را تنظیم کرده و وزن مناسبی انتخاب کنید. بر روی دس...

ادامه مطلب

کشش فیله کمر روی توپ ورزشی به همراه وزنه (Weighted Ball Hyperextension)

نوع: قدرتی عضله هدف: بخش تحتانی پشت ابزار: توپ ورزشی سطح: متوسط این حرکت با نام کشش پشت با توپ ورزشی به همراه وزنه نیز شناخته می‌شود. ...

ادامه مطلب

ددلیفت با زنجیر (Deadlift with Chains)

نوع: پاورلیفتینگ عضله هدف: پا ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل شما می‌‌توانید زنجیرها را به کناره‌‌های میله متصل کرده و یا آن‌...

ادامه مطلب

ددلیفت با کش ورزشی (Deadlift with Bands)

نوع: پاورلیفتینگ عضله هدف: پا ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل برای ددلیفت با کش‌‌های کوتاه، میله را از کش‌‌ها عبور داده و سپس...

ادامه مطلب

کشش فیله کمر (Lower Back Curl)

نوع: کششی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل رو به زمین دراز بکشید و دست‌‏ها را کنار بدن نگه‌دارید. اکنون در وضعیت ...

ادامه مطلب

سلام ژاپنی در حالت نشسته (Seated Good Mornings)

  نوع: پاورلیفتینگ عضله هدف: بخش تحتانی پشت ابزار: هالتر سطح: متوسط این حرکت با نام صبح‌ به‌ خیر در حالت نشسته نیز شناخته می‌شود. دستور...

ادامه مطلب

زیر بغل کتل بل متناوب (Alternating Kettlebell Row)

  نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط این حرکت با نام Alternating Bent Over Row نیز شناخته می‌شود. دستور...

ادامه مطلب

زیر بغل هالتر خم ایستاده روی میز (Straight Bar Bench Mid Rows)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: وزنه مناسب را به هالتر اضافه کرده و آن را روی لبه میز ...

ادامه مطلب