سرشانه جمر ایستاده با هالتر (Landmine Linear Jammer)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: متوسط این حرکت بانام Landmine Thruster نیز خوانده می‌شود. دستورالعمل میله را بر ر...

ادامه مطلب

پرس سرشانه تک دست با کتل بل نشسته (Kettlebell Seated Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: مبتدی دستورالعمل بر روی زمین نشسته و پاهای خود را بازکنید. یک کتل بل را بر روی...

ادامه مطلب

پرس سرشانه آرنولدی تک دست با کتل بل (Kettlebell Arnold Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط دستورالعمل کتل بل را به سرشانه خود کلین کنید. با کشش پاها و باسن خود، کتل ...

ادامه مطلب

نشر خم سیم‌کش نشسته (Cable Seated Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت با نام سیم‌کش نشسته دلتوئید پشتی (Seated Cable Rear Delt Fly) یا فلای...

ادامه مطلب

20 ترفند تناسب‌اندام و سبک زندگی برای افرادی که ساعت‌های طولانی کار می‌کنند

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 5 دقیقه دستیابی به تناسب‌اندام آسان نیست، اما اگر در طول هفته 50 ساعت کارکنید، نمی‌توانید به ...

ادامه مطلب

نشر جلو با هالتر بالای سر (Standing Front Barbell Raise Over Head)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، در حالت ایستاده قرارگرفته و یک هالتر را دست بگیر...

ادامه مطلب

پرس سرشانه از پشت با هالتر ایستاده (Standing Barbell Press Behind Neck)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: متوسط این حرکت بانام‌های پرس پشت گردن (Behind Neck Press) یا پرس بالای سر (Overhead P...

ادامه مطلب

کول اسمیت تک دست (Smith Machine One-Arm Upright Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دستگاه سطح: مبتدی دستورالعمل میله را در ارتفاع ران نگه‌داشته و وزنه مناسبی بر روی آن قرار ده...

ادامه مطلب

7 رویدادی که در پی انجام تمرینات گروهی بادی پامپ رخ می‌دهند

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 8 دقیقه آن‌ها همه‌جا هستند. شما آن‌ها را در کنار ساحل یا در شهر زمانی که گرمای هوا باعث شده ا...

ادامه مطلب

پرس سرشانه باکش بدنسازی (Shoulder Press – With Bands)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کش بدنسازی سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، بر روی یک کش بدنسازی بایستید. دو انتهای کش را در...

ادامه مطلب

حرکت پرس سرشانه الاکلنگی See-Saw Press

پرس سرشانه کمانی متناوب (Alternating Side Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط این حرکت بانام پرس الاکلنگی (See-Saw Press) نیز خوانده می‌شود. دستورالعمل ...

ادامه مطلب