پرس بالا سینه با دمبل روی نیمکت شیب‌دار‌ برای سرشانه (Dumbbell Incline Shoulder Raise)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل بر روی نیمکت شیب‌دار نشسته و در هر دست خود یک دمبل نگه‌دارید...

ادامه مطلب

فلای بک چرخشی با دمبل روی نیمکت شیب‌دار (Reverse Flyes With External Rotation)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط بانام فلای دلتوئید پشتی (Rear Delt Flyes) نیز خوانده می‌شود. دستورالعمل برای...

ادامه مطلب