شنا به ‌صورت خم شدن به شکل ببر (Tiger-Bend Push-Up)

شنا به ‌صورت خم شدن به شکل ببر (Tiger-Bend Push-Up)

شنا به صورت خم شدن به شکل ببر یا tiger bend push up یک حرکت قدرتی در حرکات تمرینی سینه می‌باشد که با وزن بدن انجام می‌شود. نوع: قدرتی ...

ادامه مطلب

راهنمای جامع مصرف پروتئین برای بانوان

میزان مصرف روزانه پروتئین موضوعی جنجالی درزمینهٔ تناسب‌اندام و تغذیه است که متأسفانه اغلب پیرامون مردان به‌ویژه مردانی که به دنبال اف...

ادامه مطلب

پرس بالا سینه سطح شیب دار با دستگاه اسمیت

پرس بالا سینه با اسمیت (Smith Machine Incline Bench Press)

حرکت پرس بالا سینه سطح شیب دار با دستگاه اسمیت یکی از تمرینات تمرینات قدرتی در حرکات تمرینی سینه می‌باشد.  نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف...

ادامه مطلب

مچ با دمبل به‌صورت تک دست در حالت نشسته – کف دست‌‌ها به سمت پایین (Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl)

  نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل بر روی نیمکت صاف نشسته و یک دمبل را در دست راست خود نگه‌دارید...

ادامه مطلب

پرس سینه با سیم کش در حالت ایستاده (Standing Cable Chest Press)

پرس سینه با سیم کش در حالت ایستاده (Standing Cable Chest Press)

حرکت تمرینی پرس سینه با سیم‌ کش در حالت ایستاده (Standing Cable Chest Press) یک تمرین قدرتی سینه به کمک سیم کش و در سطح مبتدی می‌باشد. ...

ادامه مطلب