حرکت مچ با دمبل Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

مچ بر روی نیمکت با دمبل – کف دست‌‌ها به سمت بالا (Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل دو دمبل را در یک سمت نیمکت صاف قرار دهید. بر روی هر دو زانو قرار...

ادامه مطلب

عضلات مشترک درگیر در یک تمرین

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 2 دقیقه    تمرینات بدنسازی معمولاً شامل تمرینات استقامتی و کاردیو هستند که برای افزایش حجم ماه...

ادامه مطلب

اسکوئیز با صفحه هالتر المپیکی در حالت ایستاده (Standing Olympic Plate Hand Squeeze)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، در حالت ایستاده قرارگرفته و یک صفحه را در کنار بدن نگه‌...

ادامه مطلب

مچ با هالتر بر روی نیمکت – کف دست‌‌ها به سمت بالا (Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل حرکت را با قرار دادن هالتر در یک سمت نیمکت صاف آغاز کنید. بر رو...

ادامه مطلب

مزایای ویتامین B1 (تیامین)

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 4 دقیقه    ویتامین B1 ازجمله ویتامین‌‌های حیاتی انسان به شمار رفته و در رده ویتامین‌‌های گروه ...

ادامه مطلب