جلو بازو سیم‌کش دست برعکس (Reverse Cable Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت صاف ایستاده و میله متصل به قرقره پایینی دستگاه سیم‌ک...

ادامه مطلب

کرانچ – بارفیکس با بالا کشیدن چانه (Gorilla Chin/Crunch)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: متوسط دستورالعمل دست‌ها را اندکی بیشتر از عرض شانه بازکرده و از میله بارفیکس آویزان ش...

ادامه مطلب

حرکت کرانچ روی نیمکت با شیب منفی Decline Crunch

کرانچ روی میز شیب‌دار (Decline Crunch)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: متوسط دستورالعمل پاها را به انتهای میز شیب‌دار محکم کرده و دراز بکشید. حالا دست‌ها ...

ادامه مطلب

اسکوات پرشی روی زانو (Kneeling Jump Squat)

نوع: وزنه‌برداری المپیک عضله هدف: باسن (سرینی) ابزار: هالتر سطح: پیشرفته تشریح حرکت برای شروع، روی زمین زانوزده و یک هالتر را بر پ...

ادامه مطلب

باسن سیم‌کش از میان پا (Pull Through)

نوع: قدرتی عضله هدف: باسن (سرینی) ابزار: دستگاه سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت یک طناب یا دسته را به قرقره پایینی دستگاه سیم‌کش وصل ...

ادامه مطلب

زیر بغل با طناب دست صاف (Rope Straight-Arm Pulldown)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت یک طناب را به قرقره بالایی سیم‌کش متصل کرده و وزنه مو...

ادامه مطلب

بالا رفتن از طناب (Rope Climb)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: سایر سطح: متوسط تشریح حرکت دست‌ها را بالای سر قرار داده، طناب را بگیرید و با یک پر...

ادامه مطلب

جلو ‌بازو با هالتر روی میز شیب‌دار (Barbell Curls Lying Against An Incline)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت با شکم روی یک میز شیب‌دار دراز بکشید. هالتر را در دست گرفته و در ...

ادامه مطلب

بالا و پایین بردن پاها روی میز (Flutter Kicks)

نوع: قدرتی عضله هدف: باسن (سرینی) ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی تشریح حرکت روی یک میز صاف و درحالی‌که صورت رو به پایین و باسن بر روی ل...

ادامه مطلب

حرکت شنا اسپایدرمن Spider Crawl

شکم عنکبوتی (Spider Crawl)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل به حالت شنا روی زمین قرارگرفته و وزن بدن را روی دست‌ها و انگشتان پا ...

ادامه مطلب

بارفیکس با میله وی (V-Bar Pullup)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی تشریح حرکت میله (دسته) V شکل را از وسط، در میانه میله بارفیکس ق...

ادامه مطلب