زیر بغل سیم‌کش روی زانو با طناب (Kneeling High Pulley Row)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: دستگاه سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل قرقره دستگاه سیم‌کش را در بالا تنظیم کرده و و...

ادامه مطلب

حرکت کرانچ سیم‌کش روی زانو Kneeling Cable Crunch

کرانچ سیم‌کش روی زانو با چرخش به پهلو (Kneeling Cable Crunch With Alternating Oblique Twists)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت با نام Kneeling Oblique Cable Crunch نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل دست...

ادامه مطلب