جلو بازو دمبل چکشی روی میز لاری (Preacher Hammer Dumbbell Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با نام جلو بازو با گیرش طبیعی دست (Neutral Grip Preacher Cu...

ادامه مطلب

جلو بازو سیم‌کش خوابیده (Lying Cable Curl)

نوع: قدرتی عضلات درگير: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: سیم‌کش سطح: متوسط تشریح حرکت: میله صاف یا خمیده متصل به قرقره پایینی دستگاه س...

ادامه مطلب

پل لندن (London Bridges)

  نوع: قدرتی عضلات درگير: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل یک طناب کوهنوردی را به قسمت بالایی دستگاه اسمیت وص...

ادامه مطلب

فشار یکدست به دیوار (One Arm Against Wall)

  نوع: کششی عضلات درگير: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی این حرکت با نام کشش عضله پشت (Lat Stretch) نیز شناخته می‌شود...

ادامه مطلب

نحوه انجام صحیح پرس آرنولدی

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 3 دقیقه    در این مقاله به نحوه انجام صحیح یکی از حرکات موردعلاقه آرنولد بدون آسیب به سرشانه‌‌ها ...

ادامه مطلب

جلو بازو چکشی متناوب (Alternate Hammer Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با نام جلو بازو با گیرش طبیعی دست (Neutral Grip Bicep Curl)...

ادامه مطلب

حرکت تعادلی روی توپ (Downward Facing Balance)

نوع: قدرتی عضله هدف: باسن (سرینی) ابزار: توپ ورزشی سطح: متوسط این حرکت با نام کشش باسن (Hip Extension) نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل...

ادامه مطلب

حرکت رول اوت Barbell Ab Rollout

شکم غلتک با هالتر (Barbell Ab Rollout)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل برای این تمرین ابتدا باید حالت شنا بگیرید، اما به‌جای قرار دادن دست‌ها...

ادامه مطلب