لانگ با بالا آوردن دمبل (Dumbbell Lunge and Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل ابتدا بایستید؛ پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکنید و با هر دست ی...

ادامه مطلب

جلو بازو با سیم کش بالا (High Cable Curls)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو (دو سر) ابزار: سیم‌‌کش سطح: متوسط دستورالعمل بر روی یک نیمکت در مقابل دستگاه سیم‌‌کش دراز بکشید و هر...

ادامه مطلب

جلو بازو به سمت داخل بر روی میز شیب‌‌دار (Incline Inner Biceps Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو (دو سر) ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل در هر یک از دستان خود یک دمبل گرفته و بر روی نیمکت شیب‌‌دار...

ادامه مطلب

کشش عضلات جلو بازو در حالت ایستاده (Standing Biceps Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: جلو بازو (دو سر) ابزار: بدون ابزار  سطح: مبتدی دستورالعمل دستانتان را پشتتان نگه‌داشته، کف‌‌ دستانتان را به هم...

ادامه مطلب

جلو بازو معکوس با دمبل در حالت ایستاده (Standing Dumbbell Reverse Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، در حالت ایستاده قرارگرفته و دمبلی را در هر یک از دست‌‌های خ...

ادامه مطلب

جلو بازو معکوس با هالتر (Reverse Barbell Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: ساعد ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرارگرفته و نیم‌‌تنه خود را صاف و هالتر را در نزدیکی ...

ادامه مطلب

جلو بازو سیم کش چکشی با طناب (Cable Hammer Curls – Rope Attachment)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو (عضله دو سر) ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طنابی را به قرقره پایین متصل کرده و در حالت ایستاد...

ادامه مطلب

جلو بازو با دمبل بر روی سطح شیب ‌‌دار (Dumbbell Prone Incline Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر (جلو بازو) ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل در هر دست یک دمبل گرفته و روبه‌جلو بر روی نیمکت شیب‌‌دار در...

ادامه مطلب

جلو بازو تک دست با دمبل در حالت پلانک (One-Arm Plank Dumbbell Biceps Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر (جلو بازو) ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل یک دمبل را بر روی زمین قرار داده و در حالت بالای حرکت شنا س...

ادامه مطلب

جلو بازو زوتمن روی میز لاری (Zottman Preacher Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر (جلو بازو)‌ ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل در هر دست یک دمبل گرفته و بخش فوقانی دست را بر روی نیمکت ل...

ادامه مطلب

جلو بازو دمبل لاری جفت دست (Two-Arm Dumbbell Preacher Curl)

نوع: قدرتی عضلات درگير: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: یک جفت دمبل را در دست گرفته و بازوهای خود را روی م...

ادامه مطلب