ددلیفت با دمبل پا صاف

حرکت ددلیفت با دمبل پا صاف – Stiff Legged Dumbbell Deadlift

نوع: قدرتی عضله هدف: همسترینگ (پشت پا) ابزار: دمبل سطح: مبتدی نحوه انجام حرکت ددلیفت با دمبل پا صاف - Stiff Legged Dumbbel...

ادامه مطلب

پرش جانبی 4 حالت و تبدیل به اسپرینت (Lateral Hop 4 Times To Sprint)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل ابتدا بایستید؛ پاها را به‌اندازه عرض لگن بازکنید و با هر د...

ادامه مطلب

ددلیفت رومانیایی با دمبل (Romanian Deadlift With Dumbbells)

نوع: قدرتی عضله هدف: همسترینگ (پشت پا) ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل بایستید و در هر دست یک دمبل را نگه‌دارید. دقت کنید که کمر...

ادامه مطلب

پرش جانبی از روی مانع با دمبل (Lateral Hop Holding Dumbbells)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل ابتدا بایستید؛ پاها را به‌اندازه عرض لگن بازکنید و با هر د...

ادامه مطلب

لانگ با بالا آوردن دمبل (Dumbbell Lunge and Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل ابتدا بایستید؛ پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکنید و با هر دست ی...

ادامه مطلب

اسکوات دمبل یک‌ ضرب (Dumbbell Squat Snatch)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: پیشرفته دستورالعمل ابتدا پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده و پنجه‏‌ها کمی رو به ...

ادامه مطلب

اسکوات از جلو با دمبل پا جمع (Close-Stance Dumbbell Front Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده پاها را با فاصله بسیار کم (چند سانتی‏‌متر) از ه...

ادامه مطلب

اسکوات تک دمبل بالای سر (Single-Arm Dumbbell Overhead Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل بایستید و با صاف کردن آرنج و ایجاد فلکشن در شانه یک دمبل را بال...

ادامه مطلب