کشش عضله چهار سر در حالت درازکش (Lying Prone Quadriceps)

نوع: کششی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل روی شکم دراز بکشید و شریک تمرینی کنار شما زانو بزند. یکی ا...

ادامه مطلب

کشش عضله چهار سر ایستاده روی سکو (Standing Elevated Quad Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع پشت به نیمکت یا سکویی که در فاصله 60 تا 90 سانتی‌متری ...

ادامه مطلب

کشش عضله چهار سر خوابیده به پشت (On Your Back Quad Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل روی نیمکت مسطح یا استپ دراز بکشید و یک‌پا و دست موافق را ا...

ادامه مطلب

کشش عضله چهار سر خوابیده به پهلو (On Your Side Quad Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: بدون ابزار سطح: متوسط دستورالعمل ابتدا روی پهلوی راست دراز کشیده و زانوی سمت راست را با زاو...

ادامه مطلب

کشش ران در حالت چهار دست و پا (All Fours Quad Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی   دستورالعمل در حالت چهار دست و پا قرار بگیرید؛ سپس یک‌پا را از زمین ...

ادامه مطلب

کشش پا از پشت درازکش (Iron Crosses – stretch)

نوع: کششی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: بدون ابزار سطح: متوسط  دستورالعمل روی شکم بخوابید و دست‌‏ها را به طرفین بکشید. کف دست‏‌ها ب...

ادامه مطلب

کشش عضله فلکسور باسن ایستاده (Standing Hip Flexors)

نوع: کششی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی این حرکت با نام کشش عضله خم کننده باسن ایستاده نیز شناخته می‌شود. دستورال...

ادامه مطلب