اسکوات توپ و دیوار (Wall Ball Squat)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: مدیسین بال (توپ طبی) سطح: متوسط دستورالعمل پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده، رو به...

ادامه مطلب

30 صبحانه کتوژنیک برای افزایش انرژی

30 صبحانه کتوژنیک برای افزایش انرژی

با 30 صبحانه کتوژنیک برای افزایش انرژی با شما عزیزان تن ورز هستیم. در این نوشته با انواع نمونه صبحانه کتوژنیک آشنا خواهید شد. دستور پ...

ادامه مطلب

پرس پا با دستگاه اسمیت (Smith Machine Leg Press)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه اسمیت سطح: متوسط این حرکت با نام Inverted Leg Press نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل م...

ادامه مطلب

اسکوات کوتاه و سریع (Jerk Dip Squat)

نوع: وزنه‌برداری المپیک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل این تمرین به تقویت حالت دیپ در حرکت دو ضرب کمک م...

ادامه مطلب

اسکوات خوابیده با دستگاه (Lying Machine Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل دستگاه پا را در ارتفاعی تنظیم کنید که امکان وارد شدن به آن ب...

ادامه مطلب

کرانچ سیم‌کش نشسته (Cable Seated Crunch)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل روی یک میز تخت و پشت به دستگاه سیم‌کش بنشینید. دسته طناب را به دست...

ادامه مطلب

بلند کردن باسن با دستگاه اسمیت (Smith Machine Hip Raise)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل یک میز را در جایگاه دستگاه اسمیت قرار داده و وزنه مناسب را به ...

ادامه مطلب

دراز و نشست با کش تمرینی (Weighted Sit-Ups – With Bands)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: کش ورزشی سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، کش تمرینی را دور قسمت ابتدایی میز شیب‌دار قرار دهید. دس...

ادامه مطلب

رژیم غذایی و کاهش وزن با نوشیدنی‌‌ های پروتئینی

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 3 دقیقه   نوشیدنی‌‌های پروتئینی برای کاهش وزن با به حداقل رساندن مصرف کالری و ایجاد حس سیری طراحی...

ادامه مطلب

حرکت لمس پاشنه -Heel Touch

لمس پاشنه پا تناوبی (Alternate Heel Touchers)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل روی زمین دراز بکشید. زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین و بافا...

ادامه مطلب