حرکت قایقی Rowing Stationary

پارو زدن ثابت (Rowing Stationary)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، روی صندلی دستگاه بنشینید. پاشنه پاها را روی پدال‌...

ادامه مطلب

دوچرخه سواری - Bicycling

دوچرخه سواری (Bicycling)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، روی دوچرخه نشسته و ارتفاع زین را متناسب با قد خود ت...

ادامه مطلب