اسکوات روی جعبه با کش تمرینی (Box Squat with Bands)

  نوع: پاورلیفتینگ عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل در جایگاه مخصوص اسکوات قرارگرفته و یک جعبه با ارتفاع ...

ادامه مطلب

اسکوات بالای جعبه تک پا (Single-Leg High Box Squat)

   نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی این حرکت با نام استپ آپ با بند کمکی (Band-Assisted Step-Up) نیز شناخته می‌ش...

ادامه مطلب

اسکوات پرشی با وزنه (Weighted Jump Squat)

  نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل وزنه‌های سبکی را به هالتر اضافه کرده و آن را روی قسمت پشتی شا...

ادامه مطلب

حرکت قایقی Rowing Stationary

پارو زدن ثابت (Rowing Stationary)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، روی صندلی دستگاه بنشینید. پاشنه پاها را روی پدال‌...

ادامه مطلب

اسکوات با زنجیر (Squat with Chains)

  نوع: پاورلیفتینگ عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل برای اتصال زنجیر به هالتر ابتدا زنجیر سبک‌تر را به ...

ادامه مطلب

اسکوات با هالتر از جلو (Front Barbell Squat)

  نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: پیشرفته این حرکت با نام Front Squats نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل بهتر است ب...

ادامه مطلب

لانج با وزن بدن (Bodyweight Lunge)

  نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل این حرکت با نام لانگز با وزن بدن نیز شناخته می‌شود. صاف ای...

ادامه مطلب

دوچرخه سواری - Bicycling

دوچرخه سواری (Bicycling)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، روی دوچرخه نشسته و ارتفاع زین را متناسب با قد خود ت...

ادامه مطلب

کشش سورتمه چهار دست و پا (Bear Crawl Sled Drags)

نوع: قوی‌ترین مردان عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل کمربند مخصوص را پوشیده و زنجیر را به قسمت پشتی آن وصل ...

ادامه مطلب